Verokannat 2008

Henkilökunnan henkilöstön yleisesti käytetty pikakuvake, kun taas palkat rajoittuvat kaikkiin töihin, jotka liittyvät tietyn toimiston henkilöiden selvittämiseen. Yritysten päämiehet haluavat olla tietoisia työnantajan tehtävistä johtuvista lakisääteisistä velvoitteista, koska heidän huolimattomuutensa voi johtua sekä veroviraston että sosiaalivakuutuslaitoksen vakavista seurauksista. Työnantaja henkilönä, jolla on suuri merkitys maksuosaajana, mikä tarkoittaa sitä, että hän on velvollinen pitämään ZUS: lle tarvittavat summat vieraillemme. Nämä sairausvakuutusmaksut maksetaan riippumatta siitä, missä määrin vakuutusmäärä on, mutta sosiaaliturvamaksuja maksetaan tietyin rajoituksin. Yrityksen omistajan on laadittava vakuutushakemukset toimittamalla viralliselle lomakkeelle sosiaalivakuutuslaitokselle seitsemän päivää työntekoajankohdasta eli vakuutusvelvollisuudesta. Klassisen työsopimuksen onnistumisen kannalta on välttämätöntä maksaa kaikki sosiaaliturvamaksut, kun taas oikean sopimuksen tekemisen yhteydessä ilmoitetaan vain eläke- ja työkyvyttömyysosuus (tai vahingonkorvaus.

Henkilöstö ja palkka muodoissa, kun työntekijät ovat työntekijöitä, määräytyy sen perusteella, että eläke- ja työkyvyttömyyseläke on tietoinen, sekä onnettomuus- ja sairausvakuutuksen täydellinen puute. On syytä mainita, että yrittäjä maksaa myös terveys- ja sosiaaliturvamaksuja sosiaalivakuutuslaitokselle (ZUS itselleen, kun taas samanaikaisesti ammatinharjoittajan velvollisuus ja nykyisen tuotemerkin hallitseminen maksavat vain terveyteen liittyviä maksuja. Työntekijöiden palkkaamiseen on olemassa vaihtoehtoinen ratkaisu, mutta se on henkilöstön tai palkanlaskennan ulkoistaminen. Tämä osoittaa eron tavanomaisesta henkilöstön työllistämisestä ja kansainvälisen henkilöstö- ja palkanlaskentatoimiston palveluiden käytöstä sekä kaikista velvoitteista tehdä siitä perusta.