Tekninen tila on hanelle tiedossa eika se ole

Kuormien tason ja tarkoituksen tarkka määrittäminen on välttämätöntä laitteiden teknisen kunnon, materiaalien valinnan, vahingon syiden määrittämisen tai muutosten ja ravintoloiden tutkinnan kannalta.

Edellä mainitussa järjestelmässä käytämme numeerisia menetelmiä kuormitustason määrittämiseksi tarkasti, tässä tapauksessa äärellinen elementtimenetelmä (FEM.Lopullisten elementtien menetelmää voidaan soveltaa sekä staattisiin että aktiivisiin elementteihin. Dynaamisissa kysymyksissä, esimerkiksi kuorman muutosten nopeudella, kitka- ja mediavirroilla on suuri merkitys. Käytetään sotkujen laskentaa ja luonteenomaisia ​​virheiden ja vaurioiden syiden määrittämistä.Tyypilliset mes-laskelmiin liittyvät analyysit liittyvät pääasiassa:- rasitusten ja rasitusten tilan tarkistaminen kriittisten kohtien määrittämiseksi, \ t- muodon säätö rakenteen voimakkuuden vähentämiseksi,- vahinkojen syiden ja niiden hyväksikäyttöön kohdistuvan paineen tarkastaminen, \ t- valujen ja virtausten mallinnus.Tämä peli, laskelmat sotkuista muistaa paljon vaikeampaa merkitystä meriteollisuudessa. Laskevaa tai upotettavaa rakennetta suunniteltaessa niiden voimien ja eri ominaisuuksien yksityiskohtainen FEA-analyysi tulee välineeksi turvallisille ja tehokkaille ratkaisuille.Tehokkain on tehdä alustavia analyysejä nyt hankkeen perusvaiheessa. Näin voit estää virheitä tulevassa suunnittelussa. Laskelmissa tärkein tekijä on suunnitellun rakenteen välittömän vahvuuden määrittäminen. Sekä kokonaisuutena että keskusyksiköissä. Mes-laskelmia käytetään sekä väsymislujuuden arvioimiseen.Nykypäivinä sotkujen laskelmissa on tapahtunut vallankumous ja vähitellen poistettu materiaalin paikallisen ilmaisun hyväksymisestä. Tähän liittyen voidaan olettaa, että äärimmäiset kokemukset ja mahdolliset vesitaudit voidaan suojata. Parhaillaan kehitetään standardeja törmäyksen aikana aiheutuneiden vahinkojen minimoimiseksi. EU: n hankkeet "Harder" ja "Goals" käynnistivät mes-laskelmien valtavan kehityksen. Mes-laskelmien käyttö on vieläkin suositumpi.