Saantojen noudattamista koskeva ilmoitus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on valmistajan (tai valtuutetun edustajan kirjallinen lausunto siitä, että hänen työnsä sopii Euroopan unionin varaumiin. Näiden tietojen on tapahduttava joko itse tai useiden sellaisten tuotteiden perusteella, jotka yritys tai tavara- koodi on selvästi yksilöinyt tai joilla on toinen yksiselitteinen viittaus. Valmistajan on asetettava tuote analyyseihin ja tehtävä muutoksia direktiivien vaatimusten täyttämiseksi.

Ennen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista tuotteille on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja tarvittaessa (koska se on peräisin erillisistä säännöksistä on saatava asianmukaiset todistukset. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely toteutetaan toteuttamalla tiettyjä toimintasarjoja. Tietysti on niin sanottuja moduuleja, ja ne sijoitetaan yleensä isoilla kirjaimilla. Tämän sekvenssin valinta riippuu tuottajasta, joka voi sovittaa sen sen mukaan, mitä hän on tyytyväinen tuotteeseen liittyviin tietoihin. Yksinkertaisille tuotteille sekvenssi voi kerääntyä vain joistakin moduuleista (esim. Moduuli A, ja kehittyneempien tuotteiden osalta nämä ovat monimutkaisia ​​menettelyjä (esim. Sähkömittareiden tapauksessa valmistaja voi valita moduulit B + D, B + F tai H1 . Sitten kurssi ja live-tulokset dokumentoidaan. Valmistaja asettaa CE-merkinnän tuotteille, jotka vaatimustenmukaisuusvakuutus voi olla. Valmistajan antaman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamiseen liittyy paljon huomiota, sillä oletetaan, että tuote, jolle asiakirjat on laadittu, täyttää kaikki keskeiset toiveet ja on hyödyllinen nykyisten säännösten kanssa.Seuraavat tiedot olisi sisällytettävä EY: n vaatimustenmukaisuussopimuksiin seuraavan mallin mukaisesti (yhdessä infrastruktuuriministerin elokuun 11. päivänä 2004 antaman oikeuden kanssa rakennustarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden ilmoittamismenetelmistä ja niiden merkitsemistä koskevasta järjestelmästä:1. Ainutlaatuinen tuotetunniste - numero XXXX2. Valmistajan nimi ja osoite ja tarvittaessa myös hänen Euroopan valtuutettu edustaja3. Tämä antama vaatimustenmukaisuusvakuutus on edelleen valmistajan (tai asentajan vastuulla.4. Mikä on ilmoituksen aihe - tuotetunniste, joka toistaa tarvittaessa sen historiaa - liitä kuva5. Edellä mainittu julkilausuma on sama kuin asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö (luettelo6. Viittaukset eritelmään tai valokuvaan yhdenmukaistettuihin sääntöihin, joihin ilmoitus on rajoitettu7. Tarvittaessa olisi annettava tiedot ilmoitetusta yrityksestä, joka on toiminut ja antanut todistuksen8. Muut lisätiedot, kuten nimi, jonka nimi on allekirjoitettu, myöntämispäivä ja -paikka, asema, nimi ja allekirjoitus.Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisen jälkeen tuote voi saada CE-merkin. Tämän etiketin läsnäolo tuotteen pakkauksessa kertoo, että se täyttää Euroopan unionin direktiivien tarpeen. He ovat kiinnostuneita terveyteen ja ympäristönsuojeluun, käytön turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä ja määrittelevät myös vaarat, joita valmistajan tulisi poistaa. Jos tuote on vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alainen eikä sillä ole vaatimustenmukaisuusvakuutusta, sitä ei saa saattaa markkinoille eikä sitä voida käyttää uhreiksi Euroopan unionissa. Tuottaja säilyttää ilmoituksen tai menestyksekkäästi, kun hänen sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella - hänen Euroopan valtuutetun edustajansa.