Polya

Yrityksessä, jossa muodostuu pölyä, nesteitä, kaasuja tai vain syttyviä höyryjä ja että ei ole nimetty alueita, jotka voisivat olla räjähdysvaarallisia, on laadittava viipymättä kattava asiakirja, jota kutsutaan räjähdysvaarallisuusriskiksi.Työnantajan velvollisuutena on ohjata räjähdysvyöhykkeitä.

Lisäksi 37 §: n sanamuoto. 1. Kansallisten asioiden ja hoidon ministerin 7. kesäkuuta 2010 antama asetus on olennaisesti rakennusten, muiden rakennustöiden ja alueiden palontorjunta (EYVL 10.109.1919, myös silloin, kun vierekkäiset alueet, joissa tuotetaan, varastoidaan, varastoidaan ja joissa voidaan havaita palavia materiaaleja ja joissa voidaan havaita räjähdysvaarallisia seoksia, valmistetaan räjähdysvaaran arviointi.Tässä arvioinnissa on huomautettava mahdollisista räjähdysherkistä huoneista. Huoneissa ja ulkotiloissa on nimettävä asianmukaiset räjähdysvyöhykkeet. Olisi kehitettävä graafista dokumentaatiota, mukaan lukien luokittelu ja räjähdyksen aiheuttavat tekijät.

Räjähdysvaaran arviointi olisi määritettävä sovellettavien eurooppalaisten standardien mukaisesti, muun muassa seuraavat:• PN-EN 1127-1: 2011 "Räjähdysvaara. Räjähdyksen estäminen.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Räjähdyskelpoiset ilmakehät - Avaruusluokitus - Kaasun räjähdyskelpoiset ilmakehät.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Räjähdysvaara.Avaruuden luokittelu. Ilmakehät, jotka sisältävät palavia pölyä,• Tekninen standardi ST-IIG-0401: 2010 "Kaasuverkot. Räjähdysvyöhykkeiden luokitus ja luominen.• PN-EN 6079-10-14 "Räjähdysvaara - Sähköasennusten suunnittelu, valinta ja kokoonpano"• PN-EN 60079-20-1 "Räjähdysalttiit ilmakehät - Materiaalin ominaisuudet alkoholin ja höyryjen luokittelussa - Kysymysmenetelmät ja taulukkotiedot"• PN-EN 50272-3: 2007 "Toissijaisten akkujen luotettavuutta ja hallintaa koskevat vaatimukset..