Html sivun paikannus

Kassarekisteriin kirjattu myynti olisi kehitettävä veronmaksajilla, jotka myyvät töitä luonnollisille henkilöille ilman yrityskampanjoita ja viljelijät, jotka maksavat takaisin kiinteämääräisenä. Myynnin kirjaamatta jättämistä koskevat tapaukset koostuvat seuraamuksista, jotka määritellään tietyllä säädöksellä. Veronmaksajat eivät useinkaan halua tehdä heille kuuluvia velvollisuuksia, ja vain todisteena toistuvasta sääntöjenvastaisuudesta todetaan, että ei ole valvottuja tapauksia, joissa liikevaihdon rajoitukset ylittävät myyntirekisterit, ja esimerkkejä, joissa otetaan käyttöön uusia säädöksiä, jotka edellyttävät nimettyjä yhteisöjä velvollisuus pitää kirjaa.

Velvollisuus pitää kirjaa kassakoneiden neuvonantajana ei ole harhaa, sillä se esitetään seuraamusten määrittelemiseksi yhteisöille, jotka tulevat tuotteiden ja avun verotusta koskevan säädöksen säännöksistä. Toisin sanoen, tietosuojakäytäntöä koskevien säännösten noudattamatta jättäminen kassakoneiden avulla elzab mera & nbsp; sisältää suuria seuraamuksia, ts. Täällä ei kannata riskiä. Ei jokainen johtaja ole tietoinen tästä, mutta ei tiedä lakia.

Yhdessä taiteen kanssa. 111 par. 2 verotusta materiaalien ja avun verosta, veroviraston tai veroviranomaisen johtaja voi periä vakavan rangaistuksen, jonka suuruus on 30% verosta, joka perittiin ostettaessa tuotteita tai palveluja. Luonnollisten henkilöiden osalta tällainen yhteisö on syyllistynyt verorikoksesta tai rikoksesta. Älä yritä pettää viranomaisia tässä asiassa, ja ensinnäkin sinun pitäisi ottaa mukaan tilintarkastajan tai asianajajan neuvoja, joka suojasi yrittäjää noudattamasta lakisääteisiä määräyksiä.

Kassakoneiden avulla kirjatun myynnin osalta on syytä mainita, että verovelvollisuus kattaa vain ja vain puutteet, jotka oli tarkoitus tulla voimaan 1.12.2008, eli siitä hetkestä, jolloin laki otettiin käyttöön laillisesti. säännöksiä. Täällä, virheiden onnistumisen onnistumiseksi, lainvalvontaviranomaiset eivät ole vastuussa yrittäjälle oikeudellisesta, verotuksesta tai rikosoikeudellisesta vastuusta, koska se on päättynyt ennen 1. joulukuuta 2008. määräaika päättyy ja lakisääteisen toiminnan keskeyttäminen.