Antenni j maadoitus

Sähköstaattinen maadoitus on sähköstaattinen maadoitus, jota käytetään kuljetuksissa ja kaikentyyppisissä syttyvissä nesteissä, jauheissa ja kaasuissa. Sähköstaattinen maadoitus minimoi räjähdys- tai syttymisriskin eri tyyppisten palavien aineiden räjähdyksen tai syttymisen takia. Hallitsematon purkaus voi aiheuttaa nesteen ja kaasun syttymisen ja saman räjähdyksen.

Tietenkin on mahdollista poistaa itsesyttymisen ja räjähdyksen vaara. Joten olisi mahdollista kuljettaa rakenteita muistamaan hyvä maadoitus tai sähköstaattisten varausten hallittu purkaus. Tämän tyyppinen sähköstaattinen maadoitus vähentää merkittävästi kuljetettujen palavien aineiden räjähdysvaaraa. Tämän tyyppinen yksinkertainen maadoitus oletetaan maadoitusliittimestä myös johdosta. Maadoituksessa käytettävät kaapelit erottuvat alhaisesta sähkövastuksesta ja erittäin suuresta kestävyydestä mekaanisille vaurioille. Voit tietysti käyttää monimutkaisempaa maadoitusjärjestelmää, jossa on suojajärjestelmä, jonka avulla voit kuljettaa tai luovuttaa tuotteen vain siinä kohdassa, jossa maa on liitetty oikein.Oletko varma, kun käytät tällaista maadoitusta? Niitä käytetään useimmiten rautateiden ja tieliikenteen säiliöalusten, säiliöiden, tynnyrien sekä prosessin asennuselementtien lastaamisen ja purkamisen aikana. Räjähdysvaaran luomiseksi se johtaa ja sekoittaa ja sumuttaa tai pumppaa erilaisia palavia aineita. Syttymisajankohtana syttyvissä emäksissä sähkövaraukset syntyy kosketuksella tai partikkeleiden erottamisella. Silloin kun syttyvien aineiden ryhmään syntyy ja putoaa sähköstaattinen varaus, se joutuu vaaraan. Sähköstaattista purkausta vastaan tapahtuvan suojauksen perusperiaate on epäilemättä suuri puristin ja oikein sovitettu kaapeli, joka antaa mahdollisuuden suorittaa sähkövaraus maadoitukseen.Siksi on ratkaisevan tärkeää, että maaperässä käytettävät kiinnittimet ja kaapelit on suoritettava hyvin rajoittavilla ohjeilla, jotka määritetään testauksen avulla. Tällä hetkellä parasta vaikutusta tuovat nykyaikaiset järjestelmän maadoitustyypit.